405 Gud, giv mig barnekår

 1. Gud, giv mig barnekår,
  Gud, lær mig fadervor,
  lær mig som barn at hvile ved dit hjerte;
  lær mig i sorg og savn
  at nynne på dit navn,
  der råder bod på hver en frygt og smerte.
   
 2. Lær mig at se mig glad
  på håbets oljeblad,
  der blev mig skænket straks i livets morgen,
  da fredens due skrev
  til mig det adelsbrev,
  der stemplet blev, hvor hjemme har ej sorgen.
   
 3. Lær mig med fugle små
  mit håb at nynne på
  hen over fagre eng og golde hede;
  lær mig ind under jul
  at finde ly og skjul
  som fugleungen i sin lune rede.
   
 4. Lær mig, når skyers hær
  vil mørkne for min færd,
  så ej jeg ser den vej, min fod skal træde,
  at bie da, o Gud,
  til du mig lyser ud
  og hvisker til mig; Du skal ikke græde!
   
 5. Lær mig engang at dø
  som spiredygtigt frø
  med håb om dag bag gravens mørke vande
  og lad mig mødes da
  med et halleluja
  fra venner hist på solbelyste strande.


Lorentz Maltesen