Lær mig at se mig glad

27. februar

Sankey, som sang evangeliet på Moodys vældige vækkelsesmøder, kom en gang til en zigeunerlejr for at synge og vidne for disse samfundets stedbørn. Et par smådrenge kravlede helt op på Sankeys vogn. Da han var færdig, klappede han en af disse mørkøjede fyre på hovedet og spurgte: »Hvad hedder du, min dreng?« »Rodney Smith,« svarede han kækt. »Måtte Gud gøre dig til en ordets forkynder,« sagde Sankey og drog af sted.

Sankeys bøn i zigeunerlejren i Epping Forest gik på gribende måde i opfyldelse. Rodney blev en af Englands største evangelister, kendt under navnet Gipsy Smith.

Det er ikke nødvendigt at have fine forbindelser for at få adgang til Guds rige. Man behøver ikke anbefaling fra store mænd for at opnå audiens hos kongernes konge, Himmelens og jordens herre, Heller ikke børn af kristne familier har nogen forrettighed, selvom de har en særlig velsignelse over deres liv.

For at vi aldrig skal, sætte vor lid til det, der er stort i verdens øjne, har Gud i sin visdom udvalgt det lave og uanselige. Han tager hyrdedrengen David og gør ham til konge. Han åbenbarer sin almagt ved at udsende nogle få og fattige, jævne mænd til at evangelisere jorden.

Er du selv noget - eller er du udvalgt af Gud.

»Og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud 1. Kor. 1. 28-29.

Bøn

Lær mig at se mig glad
på håbets oljeblad,
der raktes mig i livets årle morgen,
da fredens due skrev
til mig det adelsbrev,
der stemplet blev, hvor hjemme har ej sorgen.

Lorentz Maltesen
HJMT 405