251 Så tag da mine hænder

 1. Så tag da mine hænder
  og før mig frem,
  indtil jeg salig ender
  i himlens hjem.
  Jeg kan ej gå alene,
  end ej et fjed,
  hvor du mig fører ene
  jeg følger med.
   
 2. Lad Intet her mig skille
  fra nåden din,
  og gør mig ganske stille,
  o, Jesus min!
   Ved dine fødder hvile
  dit barn så trygt,
  og tillidsfuldt det smile
  foruden frygt!
   
 3. Selv om jeg ej fornemmer
  din stærke hånd,
  min salighed dog fremmer
  din gode ånd.
  Så tag da mine hænder
  og før mig frem,
  indtil jeg salig ender
  i himlens hjem!

Julie v. Hausmann
DUS 6. udg 1949 nr. 251
SOS 483