525 Hjælp mig, min herre og frelser, at vinde!

 1. Hjælp mig, min herre og frelser, at vinde!
  Ofte jeg strider med skrøbelig magt.
  Se dog, hvor synden kan hænderne binde,
  så jeg i kampen er svag og forsagt.
  Frelsermand blid, før du min strid,
  at jeg kan vinde i trængselens tid!
   
 2. Hjælp mig, min herre og frelser, at vinde!
  Lidet formår kun min skrøbelig' tro,
  om ej din nåde som solen vil rinde
  op i mit hjertes formørkede bo.
  Mørket fordriv, styrke mig giv,
  gudsfrygt opvarme mit hjerte og liv!
   
 3. Hjælp mig, min herre og frelser, at vinde!
  Gør dog min kristendom lutret og ren,
  lad alt, hvad hedensk er hos mig, forsvinde,
  borttag af vejen forargelsens sten!
  Rens i sin grund hjerte og mund,
  gør mig i troen retsindig og sund!
   

Ph.B. Sinold
Niels Brorson