TRO I DET MINDSTE

12. juni

Nogen har sagt: »Hvis du gør en lille ting, som om det var en stor ting, vil Gud lade dig gøre den store ting, som om den var lille.«

Det koster ofte utrolig meget at være tro i det små, i et kedeligt pligtarbejde, i en opgave, der er meget mindre, end man synes, man har evner til. Men når man ser hverdagens små­ting under evighedens synsvinkel, når man hu­sker, at man følges af Herrens øjne i stort og småt, da bliver det lettere, thi da får alt større værdi.

Jesus tilbragte ni tiendedele af sit liv I Naza­ret som tømrer I en lille, uanselig by. I disse år blev han modnet til verdens frelser.

Den discipel, Jesus elskede, gik efter Jesu død med til en forholdsvis lille opgave. Han blev søn og forsørger for Jesu moder, der var enke. Han var tro og blev modnet til kærlig­hedens apostel. Judas svigtede i det små og blev verdenshistoriens største forræder.

Nogen spurgte en kvinde, om hun ikke blev træt af at sy så bitte små sting dag efter dag. »Åh nej,« svarede hun, »det er min brudedragt.«

0rheim synger om, at arbejdsklæderne er en præstedragt. Sådan kan vi se mange små ting i ungdomslivet i et helligt lys. Småtingene ligner sædekornene. Er sædekornet godt, bliver høsten god. »Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store.« Luk. 16, 10.

Bøn

Gør det lidet, du kan, læg dit hjerte deri!
Gør for Herren det altsammen blot,
og vær vis på, at Jesus ej dømmer som vi,
når der spørges om stort eller småt!
Se, han selv gør jo alt, hvad betyder det så,
om han gav dig din plads blandt de små!

Lina Sandell
HJMT 452