ET VED JEG

27. oktober

Fritænkeren Bradleigh udfordrede en gang den bekendte prædikant Hugh Price Hughes til en offentlig diskussion om kristendommen.

»Gerne,« svarede han, »men da diskussioner sjældent fører til noget, foreslår jeg følgende: Jeg påtager mig at møde frem med hundrede mænd og kvinder af alle samfundslag, der er rede til at stå frem og vidne om Jesu Kristi frelsende kraft i deres eget liv. De kan så krydsforhøre dem, så meget De vil.

Derefter må De fremstille mænd og kvinder, der har forladt et syndigt liv gennem Deres gudløse lære.«

Der blev ingen diskussion.

Bag alle Guds ord står Guds kraft. Guds ord er realiteter. Derfor opfordrer Bibelen stadig til at prøve: »Om nogen vil gøre Guds vilje, skal han se, om læren er fra Gud.« »kom Og se,« »Følg mig«.«

Kristne erfaringer og oplevelser lader sig ikke bortdiskutere. De tåler videnskabens og kritikkens lys. Men vllle alle tvivlere og angribere gå videnskabeligt til værks og prøve Guds ord i stedet for at diskutere det uprøvet, da skulle de også få den rette videnskab i eje, erfaringens kundskab.

Da Jesus havde gjort den blindfødte seende, og de vantro ville bortdiskutere underet, svarede han:

» Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se.« Johs. 9, 25.

Bøn

Vel er jeg svag og lille,
dog jeg i troen ved:
Intet formår at skille
mig fra Guds kærlighed.

Anders Nielsen
HJMT 411