OM AT LIGNE JESUS

9 januar

Da den store, indiske evangelist, Sundar Singh, besøgte England, ringede han en dag på hos en præst, som han ville tale med. Den unge pige, som lukkede op, fik ikke rigtig fat på det fremmedartede navn, men da præsten spurgte, hvordan den fremmede så ud, svarede hun: »Han ligner fuldstændig Jesus.«

Smukkere vidnesbyrd kan ingen kristen få. Men ved Guds nåde er det muligt for alle at opnå det. En gang skal alle Guds børn blive som Jesus, nemlig når vi får ham at se, som han er. Men også hernede i ufuldkommenhedens verden kan vi i nogen grad komme til at ligne Jesus.

Det sker, at ægtefæller, som har levet et langt liv sammen, kommer til at ligne hinanden, som var de søskende. Og ikke blot af udseende. Men de har samme vaner og samme væsen, samme smag og sindelag, samme tankegang, ja, de udtrykker sig på samme måde. Det skyldes det inderlige samliv i kærlighed.

Kendskab til Jesus og samvær med ham i kærlighed og lydighed vil give indre vækst og forvandle Jesu venner til samme billede. Er dit livet samliv med Jesus? Da vil ikke du selv, men andre, se noget af Jesus i dig.

»En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.« Luk. 6, 40.

Bøn

At ligne ham er lydighed til døden.
At være hans er kamp mod kød og blod.
At elske ham er helt at blive god.
At følge ham er gang mod morgenrøden.

Chr. Ludwigs
HJMT 105