VÅGEN - VILLIG -VARSOM

8. november

Den gamle fæstning ovenover Edinburgh er kun indtaget een gang i Skotlands historie. Den ene side af bjerget var så stejl, at den blev regnet for utilgængelig. Derfor var der ingen vagt. En nat under en belejring klatrede nogle unge mænd op ad den stejle bjergside overrumplede vagten og åbnede porten.

Selv den stærkeste kristne kan overrumples af sine fjender. Selvom han holder vagt. Det er godt, hvis en ung holder vagt, hvor han er svagest. Men er han ikke årvågen, hvor han tror sig stærkest, kan faldet blive både stort og overraskende. - Mange unge leger med ilden, - fordi de føler sig stærke. De går på farlige veje i tillid til deres vilje og karakterstyrke. De leger med synden. Men det ender med, at synden leger med dem.

Den unge discipel Peter havde det sådan. Han var bomsikker på, at han aldrig ville fornægte Frelseren. Uforfærdetheden var hans stærkeste side. Netop der faldt han dybest. Han var selvsikker.

Her ligger årsagen til, at man kan blive overrumplet. Fordi man tror sig stærk og stoler på sin egen kraft. Man forsømmer at våge og bede.

Bønnen gør os villige til at være afhængige af Gud i alt. Bønnen gør os varsomme og lærer os mistillid til os selv og tillid til Gud. Bønnen gør os besindige og årvågne.

»Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge.« 1. Pet. 5, 8.

Bøn

På Herren må du agte,
hvis det dig vel skal gå,
hans gerning du betragte,
hvis din skal vel bestå!

Paul Gerhardt
DDS 36
HJMT 34