BOGEN

4. august

Da Stanley drog ud for at finde Livingstone i det indre Afrika, havde han 100 kg bøger med sig. Efterhånden måtte han lette oppakningen og efterlade den ene bog efter den anden. Da han var ca. 400 km fra kysten, havde han kun Shakespeares værker, 3 andre bøger og Bibelen tilbage. Da han fandt Livingstone, bestod hans bibliotek kun af Bibelen.

Bibelen er bøgernes bog. Den er Guds bog. Er den din bog? Jeg mener ikke, om du ejer en Bibel, men om Bibelen er den bog, der betyder mere for dig end alle verdens andre bøger?

Bibelen er kristenlivets atmosfære og jordbund på samme tid. Den er grundlaget, og den giver udsynet. Bibellæsning er det vigtigste for en kristen. Intet må gå forud for den.

Moody sagde en gang: »I bønnen taler vi til Gud, under Bibellæsningen taler Gud til os. Og det er bedst, vi lader Gud tale mest.« Der er dem, der fæster sig ved enkelte tankevanskeligheder i Bibelen. Det betyder meget lidt for den, der virkelig læser Bibelen til stadighed. Man kan spørge som dr. Torrey: »Hvad ville du synes om en mand, der stod og betragtede, et dejligt maleri af en gammel mester, og som kun var optaget af at se på en flueklat nede i det ene hjørne?«

»Hvis, I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple.« Johs. 8, 31.

Bøn

Giv os mange stille stunder,
kære Jesus, når vi grunder
i det gamle, dybe ord!
Skænk os åndens ild i gave,
Herre, at det guld, vi grave,
i vort liv må sætte spor!

A. P. Andresen
HJMT 276
SOS 170