SELVFORNÆGTELSENS VEJ

17. juli

Ved en togulykke blev mange passagerer dræbt og flere såret. De få uskadte satte alle kræfter ind på at få de sårede befriet og yde dem hjælp. De hørte en kvinde jamre sig og ilede derhen. Hun sad ved siden af sin åbne, ødelagte kuffert og gentog atter og atter: »Å, mine sko til 16 dollar.« Mens andre døde omkring hende, gjaldt hendes eneste tanke et par selskabssko.

Under den sidste, forfærdelige verdenskrig måtte tusinder af landsmænd gennemgå uhyre lidelser. Samtidig så man andre unge, der ikke tænkte på andet end at spille kort, drikke eller danse. Mens mange mennesker er uhyggeligt underernæret, søgte nogle at tjene penge på andres nød.

De ulykkeligste og fattigste mennesker her på jorden er de, som kun tænker på sig selv. De mindst glade er de, som udelukkende jager efter glæder for sig selv. De fattigste er de, som kun samler og puger til sig selv.

At følge Jesus betyder at fornægte sig selv, at være villig til at miste sit eget liv, sin egen øjeblikkelige fordel, sin egen lyst og sin egen ære. Men det er samtidig hemmeligheden ved livets lykke. Er dette din livsvej?

»Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.« Matt. 16, 24-25.

Bøn

De fleste af os er så delt,
og ingen af os bliver helt
til det, som Gud bestemte,
fordi vor indsats, som trods alt
dog er at være lys og salt,
vi alt for ofte glemte.

Erik Mortil
DUS 362