DET STÅR SKREVET

22. august

I en gammel legende siger fristeren: »Jeg har udspændt tre garn over hele verden, sådan at den, der undslipper nydelseslystens garn, falder i ærgerrighedens garn, og den, der lykkes at undgå dette, skal jeg få til at falde i havesygens garn.«

Fristeren bruger stadig Guds ord for at gøre sine lumske garn usynlige. En lærerinde på Østlandet opfordrede de unge til at danse med henvisning til Bibelens ord: »Det står jo i Bibelen, at da den fortabte søn kom hjem, var der musik og dans.« Enkelte unge lader sig besnære af sådanne ord. De skulle hellere svare, at den moderne dans næppe er noget, der passer for en frelst synder. Desuden står der skrevet: »Opfør jer ikke som denne verdens børn.«

Efter en præken sagde en af tilhørerne til præsten: »Tak for prækenen. I dag talte De aldeles glimrende.« Præsten svarede: »Ja, det fortalte Satan mig allerede, mens jeg gik ned af prædikestolen.«

Da troldkarlen Simon kom med penge for at købe sig åndelig magt, sagde Peter til ham: »Peter svarede ham: »Gid dit sølv må forgå og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge.« Ap. g. 8, 20.

Ingen af os kan nogensinde være trygge for Satans snedige garn, men lever vi i ordet, da skal ordet afsløre ham. Det er kun ordet, der kan hjælpe os her. Selv bliver vi så let overlistede. De selvsikre går alene og bliver fanget. Den ydmyge tyer til ordet og vinder sejr. Gør du det?

»Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.« Matt. 4, 10.

Bøn

Og myldred djævle frem på jord
og os opsluge ville,
vi frygter dog ej fare stor,
de deres trusler spilde;
lad rase mørkets drot
med løgn og mord og spot,
han har dog få't sin dom,
da Krist til jorden kom,
et ord ham nu kan fælde.

Martin Luther
DDS 336
HJMT 508