I GUDS SKOLE

10. juni

Abraham Strauss plejede at sige: »Vore ure går for det meste forkert. Når vi vil have noget af Gud, går de gerne for stærkt, men når han vil have noget af os, går de gerne for sagte. Derfor må de ofte reguleres, og det sker gen­nem trængsler. Da kommer pendulet til at svinge rigtigt.« Trængsler giver tålmodighed, si­ger skriften. Den giver mere end tålmodighed. Den giver indsigt i Herrens veje og lader os forstå Herrens tanker og vilje.

Alle Guds børn må begynde i første klasse i Guds skole. Og inden vi bliver flyttet op i næste klasse, må vi lære disciplin og tålmodighed. Det sørgelige er, at der findes så mange over­siddere i Guds skole, sene til at forstå, hvad Herrens vilje er.

I sin kærlighed straffer Herren os for, at vi skal forstå, hvad der er hans vilje. Er vi uop­mærksomme og ulydige, sender han åndens in­dre straf og fratager os den mærkbare kraft og nåde. Er vi utålmodige og krævende i vore bønner, tager han os, til side og tvinger os til stilhed og evighedstanker.

Går du endnu i første klasse, eller arbejder Herren stadig med dig for at kunne flytte dig op til højere modenhed?

Da Paulus fremsatte sin formaning om at købe den belejlige tid, tilføjede han: »Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje.« Ef. 5, 17.

Bøn

Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for frelseren. græder,
så får I vor Jesus i tale,
thi roserne vokser i dale.

H. A. Brorson
DDS 122
HJMT 167