DET ER FULDBRAGT

19. april

Napoleon blev engang spurgt, om han ikke ville grundlægge en ny religion. Han svarede: »Så måtte jeg om ad Golgata, og det magter jeg ikke.«

         Hvad ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han.

Vi trænger ikke til nogen ny religion. Alt, hvad vi trænger til, har vi i Jesu frelsergerning på Golgata. Gud er forsonet en gang for alle. Hele verdens synd og skyld mod Gud er betalt med Jesu død på korset. »Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.« Kol. 2, 14.

Vi foragter og miskender Jesu fuldbragte værk, hvis vi forsøger at gøre noget for at forsone Gud. Men vi ærer og højagter Jesu kors ved at komme, som vi er, med al vor synd, og bede om nåde for Jesu skyld. Jesu lidelse og død gavner dig intet, dersom du ikke lader dem gælde også for dine synder. Selvom Jesus har betalt al din skyld, står du som skyldner overfor Gud og må gå fortabt, dersom du ikke beder om tilgivelse, netop for Jesu skyld.

Tager du mod syndernes forladelse for Jesu skyld, da står du overfor Gud, som om du aldrig havde syndet. Da er du ren og retfærdig. Da kan du frimodigt gå ind for Guds ansigt i Jesu navn, og du vil erfare, at Guds ansigt lyser over dig. Du er under Guds smil, under hans velbehag. Og alt sammen, fordi Jesu ord også gælder dig. Det er fuldbragt.

Bøn

For dig det lød: »Det er fuldbragt«
hvad synd du end har øvet.
For dig han knuste dødens magt,
hvad graven end har røvet.
For dig er påskens morgengry,
som skænker glæden, evig ny,
og rejser liv af støvet.

Thordur Tomasson