643 Skal engang du kunne binde

 1. Skal engang du kunne binde
  sejrens løv omkring dit hår,
  lær af dem, der alt som unge
  /:søgte plads i kongens gård!:/
   
 2. Lær af Samuel at vogte
  lampen i Guds helligdom;
  hør som han, når Gud vil tale,
  /:kom, når Herren siger: Kom!:/
   
 3. Lær af hyrdedrengen David
  med sin hjord ved Betlehem
  i det små at vise troskab
  /:i din gerning og dit hjem!:/
   
 4. Og om end dit arbejd synes
  kun at sætte svage spor,
  kast dit garn med Simons løsen:
  /:»Herre Jesus, på dit ord!«:/
   
 5. Skal din vilje vinde styrke,
  må den bøjes frit og let,
  derfor lær af ham at lyde,
  /:som var ung i Nazaret!:/

Jacob Paulli