ET VELSIGNET LAND

29. februar

På den såkaldte antiochenske kalk, som man mener var den kalk, Jesus brugte, da han indstiftede nadveren, har man indridset Kristi billede over den romerske ørn.

I den kristne menighed i det første århundrede indtog Kristus denne stilling. Han var den øverste og første. Derefter kom nationen.

Danmark kaldes et kristent land. Det er et kristent land i samme grad, som Kristus er den øverste og første. En kristen grundlov er en herlig skat for et folk. Bliver landet styret på kristen grund, vil Guds velsignelse være over folket i alle forhold.

Om Danmark skal være et kristent land står og falder med kristendommens magt i de enkeltes liv. Den største kristen er den bedste borger. Du kan gøre meget for dit land og folk ved at leve som en sand kristen.

De kristne er først og fremmest himmelborgere. De lyder Himmelens love. Men de, der lyder Himmelens love, de er også de flinkeste til at lyde deres lands love. Og de kristne dyder: kærlighed, sandhed, arbejdsomhed og nøjsomhed skaber land og folk. Hver ung, der omsætter disse kristne dyder i sit dagligliv, bliver en kanal for Guds velsignelse til sit fædreland.

»Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge. Han selv skal leve i lykke, og hans afkom skal få landet i arv og eje.« Salme 25, 12-13.

Bøn

I alle de riger og lande,
hvorhen jeg i verden fo'r,
jeg fægted med åben pande for,
hvad jeg for alvor tror.

B. S. Ingemann