309 Tænk, jeg er døbt!

1 Tænk, jeg er døbt!
Jeg, som blev født som den fattigste synder,
er dog så rig, som Guds ord mig forkynder,
for jeg blev døbt til et levende håb,
alle de helliges arv i min dåb.
2 Tænk, jeg er døbt!
Kaldet til Himmerigs bryllupsgilde,
iført Kristus i dåbens kilde!
Der blev jeg klædt i hans helligheds skrud,
smykket til bryllup som Kristi brud.

3 Tænk, jeg er døbt!
Det er min frelse, min saligheds klippe.
Jesus mig favned, han aldrig vil slippe;
det blev min lykke, min fryd og min ro,
det gav mig fred i min famlende tro.

4 Tænk, jeg er døbt!
Gud er min Fader, hos ham har jeg hjemme,
o, lad mig ikke den nåde forglemme.
Lad mig ret aldrig ved nogen magt
svigte min gode samvittigheds pagt!
5 Tænk, jeg er døbt!
Jeg er begravet med Kristus til døden.
døbt til at tjene ham ufortrøden,
følge hans fodspor og tro på hans navn,
indtil min sjæl ånder ud i hans favn.

N.P. Madsen omkr. 1892