KÆRLIGHEDENS MAGT

20. februar

En indisk legende fortæller: »Da Gud skabte jorden, rystede den, indtil han også skabte bjergene, som gav den fasthed. Da spurgte englene: »Herrer findes der i skaberværket noget stærkere end disse bjerge?« Han svarede: »Jern er stærkere, for det sønderbryder bjerget.« »Findes der noget, stærkere end jern?« »Ja, ild er stærkere. Den smelter jernet.« »Og findes der noget, stærkere end ilden?« »Ja, vandet. Det slukker ilden.« »Findes der noget, stærkere end vandet?« »Ja, vinden. Den sætter det i bevægelse.« »Men findes der da noget. i denne verden, som er stærkere end vinden?« »Ja, en mand, som giver til de fattige og derved ikke lader sin venstre hånd vide, hvad den højre gør. Han er den stærkeste, verdens sejrherre.«

Jesus har åbenbaret kærlighedens evige magt. Ingen straf eller tugt, ingen magt i verden har formået at ydmyge og bøje, de hårde, stolte, hadefulde hjerter. For Jesu kærlighed er de faldet i støvet, stenhjerterne er smeltet, som sne for solen.

Kun Jesu kærlighed i vore hjerter kan overvinde vor egen naturs stærkeste magt, egenkærligheden. Verdens stærkeste mennesker er de, som i denne hadets og egoismens kolde verden glemmer sig selv og møder had og spot og ondskab med gode gerninger. Har du modtaget noget af denne kraft fra din frelser?

»Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os; så skylder også vi at sætte livet til for brødrene.« 1. Johs. 3,16.

Bøn

Kærlighed fra Gud
er det store bud,
er det eneste, jeg ved;
bliv i kærlighed,
og du har Guds fred,
thi Gud selv er kærlighed!

J. Schörring
DDS 494