SATAN ER BESEJRET

3 januar

Eukolas, en eremit, som levede omkring år 400, drømte, at satan kom med en lang papyrusrulle, som han rullede op for ham: »Dette er din regning,« hånlo han. Men Eukolas tegnede et kors tværs over det hele og svarede: »og dér er betalingen.«

Det er ikke blot nogle få eremitter, der får den slags besøg i drømme. Mange unge får det, mens de er vågne. Han kommer til unge kristne, når de har ladet sig overliste af en synd, og så fremdrager han de gamle synderegninger.
Ofte får han den unge til at føle sig skyldig i alt dette gamle. Ofte hænder det, at skylden føles så stor, at man ikke synes, det går an at bede Gud om tilgivelse. Jeg må først se at blive bedre. Jeg kan ikke komme sådan om og om igen.

Al den gamle synd, som er bekendt for Gud, kan du trygt sætte et kors over. Den er betalt. Og Gud har glemt den. Når Satan vil minde dig om den, skal du i tanken sætte et kors mellem dig og Satan og sige: »Vig bag mig, Satan, for der står skrevet: Jesu, Guds søns blod renser fra al synd.«

Se mere på Jesu kors end på dine egne synder. Se på korset i stedet for at stirre på dine gamle, tilgivne synder. Når du ser på korset, mister Satan sin magt til at gøre dig modløs, for da ser du, at ban er besejret. Han har intet at anklage Guds børn for. Vor synd er sonet, og hele gælden er betalt på korset.

»Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.« Kol. 2, 15.

Bøn

O Jesus Krist, Guds søn, Guds lam,
som vil os himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
vor sjæl at holde i live;
for os du døde og opstod,
du købte os med dit dyre blod,
vor salighed est du alene.

Græsk. 2. årh.
DDS 435
SOS 26