483 Ingen vinder frem til den evige ro

 1. Ingen vinder frem til den evige ro,
  som sig ej vældigt fremtrænger;
  sjælen må kæmpe en kamp for den tro,
  hvoraf vor salighed hænger.
  Porten kaldes trang, og vejen hedder smal;
  kronen venter dig blandt de genløstes tal;
  men det gælder trænge, ja trænge sig frem,
  ellers ej Himlen du vinder.
   
 2. Hindringer er mange – gør modstand, min sjæl,
  Satan ej nåden dig under!
  Træng dig gennem alt, som vil hindre dit vel,
  lad verdens vellyst gå under!
  Lyd ej verdens røst, der siger: Gå med os!
  Bryd dig aldrig om dens mishag eller ros.
  Nej, ven, om du ellers din frelse har kær,
  strid i Guds kraft for din krone.
   
 3. Herlighedens krone er værd al din flid,
  værd al din bøn og din længsel;
  men den vindes kun efter udkæmpet strid,
  kun gennem møje og trængsel;
  derfor vågn dog op, i bøn til Jesus kom,
  at du kan bestå for Herrens strenge dom.
  Bryllupsklæder fordres af hver og een sjæl,
  som ind i staden skal komme.
   
 4. Aldrig den vil komme til himmelens land,
  som ej i Kristus er funden;
  aldrig kaste anker på saligheds strand,
  som ej med ham er forbunden.
  Uden troens liv, du aldrig Himlen når.
  Uden troens kraft du aldrig sejren får.
  Angre dine synder og tro Jesu ord,
  Dette, kun dette er vejen.

Lars Linderot