ALT FOR FRELSEN

16. april

På Roald Amundsens togt til Nordpolen blev den ene af ekspeditionens to flyvemaskiner ødelagt. Det store spørgsmål var nu om den anden maskine ville kunne bære dem alle. De måtte efterlade alt overflødigt, endogså guldure og andre kostbare. ting. Amundsen havde et fotografiapparat, som han nødigt ville give afkald på. De prøvede gang på gang, men kunne ikke få maskinen til at lette. Mere og mere måtte de skille sig af med, og til slut måtte. Amundsen også ofre det apparat, som havde fulgt ham på så mange togter, og da, endelig, kunne maskinen lette.

En rig, Ung mand spurgte en gang Jesus om, hvad han skulle gøre for at arve det evige liv. I sin beretning herom skriver Markus: »Da Jesus gik ud på vejen, kom en mand løbende og faldt på knæ for ham.« Dette viser, at den rige yngling var fri for menneskefrygt og stolthed. Han var også fri for ydre synder, for han holdt alle bladene man skulle tro, at når han nu også bøje knæ for Jesus, så fik han det evige liv. Men der manglede endnu noget. Og dette ene udelukkede ham fra frelsen. Han troede, men for ham var det rigdommen, der hindrede troen i at blive til liv og frelse. Han elskede pengene højere end skatten i Himmelen.

Akilles var sårbar i hælen. Men netop der fik han sit banesår. Har du endnu en sådan Akilleshæl? Har du overgivet alle dine skatte til Jesus for at kunne tage imod skatten i Himmelen? Giv ham alt i dag!

»Én ting mangler du endnu: Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Luk. 18, 22.

Bøn

Du, som har travlt med penge og mad,
stræber at fylde din pung og dit fad,
du, der kun higer mod ære og lyst,
men glemmer, du ejer en sjæl i dit bryst,
lyt dog til Jesus, imens det er tid:
Eet er fornødent!

V. J. Fibiger-Erlandsen