HOLD FAST

13. august

Efter at Per Sivle var kommet bort fra kristendommen, spurgte en bekendt ham en gang: »Du, der har prøvet på at være en kristen og nu er fritænker, hvad vil du råde mig til? Jeg er i stærk tvivl om kristendommen.«

Per Sivle svarede: »Kære ven, kan du med sandhed holde fast ved kristendommen, så gør det. For jeg skal sige dig: en gang var jeg lykkelig. Det var, da jeg var en kristen. En gang var jeg sand, det var også, da jeg var en kristen.«

Det er i mange kredse fint at lade hånt om troen på Gud. Det er moderne at tvivle på alle Guds ord. Det står i høj kurs at kunne latterliggøre den barnlige, enfoldige tro på hele Bibelens sandhed.

De fine, moderne spottere er dygtige til at rive ned for sig selv og andre, men de har intet positivt at sætte i stedet. Derfor er deres liv tomt og meningsløst.

Barnetroen er en kostelig skat. Hold fast. på den. Værn den som dit dyreste eje. Lad ikke løse påstande og den, letkøbte, såkaldte videnskab rokke din enkle tro på Guds almagt, kærlighed og forsoning i Jesu blod eller opstandelsens under. De, der forkaster troen, har aldrig prøvet at tro, de, der har prøvet at tage Gud lige på ordet, har alle fundet, at det var sandt. Og de frelser deres sjæl.

»Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans.« Åb. 3, 11.

Bøn

Hold ud, du stjernepilgrim
på vej til Betlehem,
du er på vej til lykken,
du er på vejen hjem!

Johannes Jørgensen
HJMT 356