SENDT AF GUD

24. november

På en kirkegård i Chicago, findes der en gravsten med en inskription, der vil huskes: »Her hviler Frederik Franson. »En mand, sendt af Gud.«

Om denne svensk-amerikanske verdens-evangelist fortælles: »På et  vækkelsesmøde i Sverige slog engang en rå soldat til ham, så han tabte Bibelen, men, Franson tog den stille op, så alvorligt på ham og sagde: »Ifølge dette ord skal også dette at være dig tilgivet.« Soldaten gik sin vej. Men Guds ord forfulgte ham fra den time, indtil også han måtte bøje sig for Herren.

Der, hvor vi er, er vi sendt af Gud som Jesu disciple.

Vi er Herrens gesandter fra det himmelske rige. En gesandt formidler ofte budskab fra det land, han repræsenterer. Men han er også på mange måder selvet budskab. Hans klæder og levevis, hans hjem og hele hans færd, hans tale, ja, endog hans væsen giver folk i det fremmede land en forestilling om, hvordan der er i det rige, han er sendebud for.

I endnu højere grad er dette, tilfældet med Kristi gesandter på jorden. Det er ikke alle, der hører budskabet, når vi taler, men, vi er selvet budskab, og dette budskab tæller højere, end hvad vi siger.

En kristen budbringer med et verdsligt sind er en dårlig gesandt for Guds rige. Hvor vi dog trænger til at leve nær op til ham, der er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så han kan gøre os brugbare.

»Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!« 2. Kor. 5, 20.

Bøn

Tag og led mig ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej!
Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!

Kristian Østergaard
DDS 373
HJMT 535