HJERTETS OVERFLOD

25. juni

Hudson Taylor sad engang sammen med en ny missionær i Kina, Han fyldte et, glas til randen med vand og sparkede så til bordet med foden. Da vandet skvulpede over, sagde han til den unge missionær: »Du vil blive udsat for mange prøvelser og sorger her i Kina, men husk at disse kun skal fremtvinge, hvad der findes i dig.«

Samme slags prøvelser og sorger kan frem­bringe helt modsatte virkninger hos dem, de rammer.

En ung, nyomvendt mand fortalte om, hvor­dan han mærkede, at Jesus havde taget bolig i hans hjerte. Han cyklede i fuld fart ned ad en stejl bakke. I et brat sving gled cyklen i gruset, og han var ved at køre ud over en stejl skrå­ning. Idet han kastede sig indefter og væltede om på vejen, sagde han uvilkårlig: »Kære Jesus, kære Jesus.« Tidligere påkaldte han Satan eller kom med en, forbandelse i en sådan situation.

Om vi er gode eller onde afsløres, når men­neskene er onde mod os, eller ulykker rammer os. Da kommer hjertets overflod umiddelbart frem. Derfor er det vort skjulte liv med Gud, der altid er afgørende for vor holdning.

Hvad flyder dit hjerte over af når nogen dril­ler dig, sårer dig, eller skader dig? Jesus vil fylde hjertet med liv og overflod hver dag.

»For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd.« Matt 12, 34-35.

Bøn

Deres liv har skjulte kilder,
dybe væld, som ingen ser.
De er hjemme i den stilhed,
hvori kun det største sker.
I en verden, der bestandigt
kun vil tro, hvad den kan se,
er de selve livets vidner
om Guds gerning, det kan ske.

Mads Nielsen