GENNEM KAMP TIL KRONEN

14. november

Den unge bi anbringes i en sekskantet celle, fuld af honning. Deraf lever den, indtil den arbejder sig vej frem til den ydre vokskapsel, som cellen er forseglet med. Det kræver en masse arbejde og kamp at komme igennem, men anstrengelserne gør, at den hinde, der binder vingerne til siderne, slides af, så den bliver i stand til at flyve. En gang, da et møl kom ind i kuben og åd vokspladerne, og bierne kom ud uden nogen anstrengelse, var de vingeløse og kunne ikke flyve.

Ikke alene vækkelsens tid er en kamptid. Den første kristentid kan være endnu mere kampfyldt. Fristelserne stormer ind på den. unge med større kraft og list end nogensinde før. Og Satan skyder tvivlens pile ind i sindet og gør frelsen uvis.

Det er med unge, nyfrelste, som det er med de unge bier. Hver enkelt må selv kæmpe sig igennem vanskeligheder og hindringer. Men gennem kampen udvikles trosevnen, og viljen stålsættes, og man vokser fra at være et spædbarn i Kristus til at blive en selvstændig kristen.

Også ydre prøvelser, modgang og forfølgelse for Jesu navns skyld er med til at fremme kristenlivets sunde vækst.

Med Jesus for øje og Himmelens herlighed i sigte gør det intet, om livsskibet møder modvind og høje bølger. Der er en herlighed i vente, der overgår al forstand.

»Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige.« Ap. G. 14, 22.

Bøn

Midt igennem nød og fare
vejen går til paradis;
du må gennem torneris,
o, du Lammets brudeskare!
Du må over bjerg og dal,
hjem til Sions brudesal;
dog det bliver let at glemme
første øjeblik derhjemme.

H. A. Brorson
DDS 650