JESUS FORNEDRER SIG SELV

24. december

Den russiske zar, Peter den Store, forlod en tid sin trone og sit rige og tog til Zaandam i Holland. Der tog han arbejde som almindelig tømmermand ved et skibsværft i tre år. Han gjorde det for senere at kunne tjene sit folk bedre. Han blev behandlet akkurat som de andre arbejdere, og de kaldte ham Peter. Ingen anede, at han var russernes enehersker.

Hele tiden var han dog kejser af Rusland og regerede sit vældige rige fra Zaandam. Og det stod ham frit for, når han ville lægge arbejdstøjet og klæde sig i sit kejserlige skrud og gå op til det hollandske hof.

Denne gerning var stor og ædel. Den er dog kun et yderst svagt billede på Jesu offer, da han fornedrede sig selv. Jesus forlod hele Himmelens herlighed. Han, der var fuldkommen ren og hellig, steg ned til en verden, fuld af urene og vanhellige.

Jesus levede menneskelivet under samme vilkår, som gjaldt for andre mennesker. Han blev prøvet i alt, ligesom vi. Fattigdom kendte han personlig. Ensomhed og forfølgelse var han fortrolig med. Fristelser mødte han, ligesom vi. Ja, Satan selv anfaldt ham, og til sidst alle helvedes magter.

Fordi Jesus er prøvet i alt, ligesom vi, kan han hjælpe os. For han har sejret der, hvor vi falder. Har du takket Frelseren for hans fornedrelse? Og har han hjulpet dig med sin sejr?

»Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske. « Fil. 2, 6-7.

Bøn

Fattig kom du til jorden ned,
adlede armod og usselhed,
fattig du gjorde dig med flid,
rige blev vi til evig tid.

Martin Luther
DDS 108
SOS 174