VI HAR EN KONGE

13. marts

Da den franske fæstning St. Quentin for 350 år siden blev belejret af spanierne, og forsvarerne led frygteligt af sult og sygdomme, skød belejrerne pile ind i fæstningen med opfordringer til, at de skulle overgive sig. Da kommandanten, den tapre admiral Coligny, fik en sådan pil at se, tog han et stykke pergament og skrev ordene: Vi har en konge. Så fæstede han pergamentet til et spyd, som han derefter slyngede ind i fjendens lejr. Det sagde tilstrækkeligt: Vi vil ikke give op. Vi vil være tro mod vor konge.

De fleste kender det franske udtryk: Noblesse oblige, som betyder: Adelskab forpligter. Det er et stort ord. Det skulle også passe på kristen ungdom. Sandhedens og renhedens riddere er altid forpligtede af deres himmelske adelskab. For vi har en konge, der har alle jordens konger og herskere, i sin hule hånd. Og vi bærer hans navn og hans mærke.

En kristen ungdom har ret til at være stolt på et område: Stolt over sin Herre. Og denne stolthed skulle vise sig i, at den er for stolt til at lade sig lokke til overgivelse til fjenden. Dette var indholdet af Josefs mandige og klare svar til fristerinden: Jeg har en konge, hvorledes skulle jeg svigte ham?

»Hold buddet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde.« 1. Tim. 6, 14-15.

Bøn

Til kamp! til kamp for Jesus,
om korset fylkes tæt!
Løft højt hans kongebanner,
det tåler ingen plet!

George Duffield
HJMT 477