FRI FORMENNESKEFRYGT

9. august

Da Krysostomos blev truet med landsforvisning, hvis han fortsatte at præke, svarede han den hedenske kejser: »Du kan ikke landsforvise mig, for, hele verden er min faders hus.« »Jeg vil dræbe dig,« ,svarede kejseren. »Det kan du ikke,« sagde den gamle lærer frimodigt, »thi mit liv er skjult med Kristus i Gud.« »Så tager jeg al din ejendom,« truede kejseren. »Jeg ejer ingenting,«, lød svaret. »Min skat er i Himmelen, og der, er også mit hjerte.« »Jeg vil jage dig langt bort fra dine venner.« »Umuligt,« sagde Krysostomos, »jeg har en ven i Himmelen, ham kan du ikke skille mig fra. Jeg trodser dig. Du kan intet gøre, der kan skade mig.«

Ingen er så stærk og frimodig som den, for hvem livet er Kristus. Da kan livet berøve En både ejendom, venner, ja, sundhed og hjem. Man er lige rig.

Vor tillid til Herren og hvilen i ham står l forhold til, hvor bundne vi er af verdens ting og menneskenes mening. Virkelig fri og tryg er kun den, der har sit hjerte og sin skat i Himmelen. Er det til enhver tid klart for dig, at din sjæl er mere værd end hele verden?

Jesus veg ikke tilbage fra korsets forbandelse for at frelse din sjæl. Han sejrede både over Satan og mennesker. Skulle vi ikke trygt betro os til ham både med sjæl og legeme?

»Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig?« Salme 56, 12.

Bøn

Frygt Gud, og fast din fod skal stå,
alting ved ham du skal formå;
i sorgen ej du synde skal,
ej fare vild i trængslers dal;
Gud holder dig på sandheds sti,
der skal du vandre frisk og fri.

H. Thomissøn
DDS 47