HVAD ER DIT HJEM?

7. september

For en del år siden spurgte et engelsk tidsskrift sin store læserkreds: »Hvad er hjemmet?« Der kom 800 svar. De følgende blev udvalgt som de bedste. En verden af strid udenfor og en verden af kærlighed indenfor. En plads, hvor de små er store, og de store er små. Faders kongerige, moders verden, børnenes paradis. Vor længsels mål. Et centrum, som hvert hjertes bedste ønsker samler sig om. Et sted, hvor vi klager mest og bliver behandlet bedst. Et sted, hvor vi mættes med tre måltider om dagen - men hvor hjertet får tusind. Det eneste sted på jorden, hvor kærlighed dækker alle vore skrøbeligheder.

Intet sted kan ligne Himmelen her på jorden så meget, som et hjem. Når Jesus giver os et billede af livet i Himmelen, da sammenligner han det med en bryllupsfest og benytter altså et hjems største fest.

Men samtidig kan intet andet sted på jorden være helvede så lig, som et hjem.

Hvad er dit hjem? Det kommer ikke alene an på de andre derhjemme. Det kommer an på, hvordan du er. Er du hjemme? Eller spiser og sover du der kun, som på et hotel? Er du med til at skabe hygge og glæde i dit hjem?

Der findes kristne hjem i byerne, hvor de unge næsten aldrig er hjemme, fordi de er til møder og i selskaber. Det er sjældent, alle er hjemme samtidig. Hvorfor ikke have mindst en hjemmedag om ugen, hvor alle er hjemme?

Et hjem er der, hvor Jesus bor. Det er der, vi stiger ned og giver Jesus hæderspladsen.

»Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Luk. 19, 5.

Bøn

Om glæder end betegned
hvert fjed, vi vandrer frem,
dog længsel sjælen fylder
ved tanken om vort hjem, -
og aldrig du i verden vil finde noget sted,
hvor som i barndomsegne dit hjerte føler fred,
Hjem! Hjem! Mit kære hjem!
Nej, ingen plet på jorden er skøn som du, mit hjem!

John Howard Payne
DUS 553