TÆNDT AF KRISTUS

22. maj

Jesus har engang med et enkelt billede givet os hele sit livsprogram: »Ild er jeg kommet for at kaste på jorden.« Luk. 12, 49.

Som solen afslører alt mørkt og urent, sådan vil Jesus afsløre al syndens mørke i verden og i de enkelte hjerter. Men Jesus vil mere endnu.

Ilden både lyser og renser. Og der er meget, som kun kan renses gennem ild. Skal de ædle metaller kunne udskilles fra slaggerne, må de gennem ild. Først da bliver de rene.

Synd kan kun udrenses gennem Jesu ild. Der­for er der så få, der vil lade sig rense. Det koster noget at gå gennem ild. Det koster noget at stå foran hans ansigt, hvis øjne er som ildsluer. Men det gør os til nye skabninger og frel­ser sjælen. Har du noget, som du nødigt vil have frem i lyset, fordi du er bange for at miste det? Kast hjertets afguder på bålet, og bliv renset i Jesu blod. I Herrens blod bræn­der en kærlighedens ild, som renser og tilgiver.

Det ville dog ikke hjælpe ret meget at komme ind i lyset og blive renset af ilden, hvis Jesus ikke gjorde noget mere. På bunden af hvert hjerte brænder syndens ild. Også hos dem der vandrer i lyset, i syndernes forladelse. Denne ild er enerådende hos de uomvendte. Det er lysternes og egenkærlighedens urene ild. Jesus tænder en mod-ild, ganske som man slukker de farlige præriebrande ved at tænde en mod-ild.

Jesus tænder sin kærligheds ild i vore hjerter. Han giver et nyt liv, nye interesser, et nyt livs­ mål. Jesus selv er dette nye liv. Og der, hvor han får lov at bo i hjertet, der begynder hjertet at brænde af hans hellige kærlighed. Hvilken ild brænder i dig?

Bøn

Kærlighed til denne jord
ser du, ak, er såre stor,
vildt dens lue brænder;
sluk den ud med duggen mild,
lad os blusse af den ild,
du for himlen tænder!

Adam af Sct. Victor
DDS 292
SOS 262