349 Kom, som du er, til din frelser

 1. Kom, som du er, til din frelser,
  smittet af vantroens dynd!
  Blodet, der flød fra hans vunder,
  renser din sjæl fra al synd.

  Kast dig i frelserens arme,
  læg dig til ro ved hans bryst!
  Hør, hvor det stormer derude!
  Her er der fredfyldt og tyst.
   
 2. Hvorfor vil længer du dvæle
  borte fra livet i Gud?
  Verden bedrager dit hjerte,
  kom og bliv Frelserens brud!
   
 3. Timerne flyver så hurtigt,
  aldrig de kommer igen;
  snart vil de dybe dødsvande
  rulle ved livsstranden hen.
   
 4. Tænk, når de skinnende porte
  åbnes for bruden engang!
  Tænk, når vor frelser os kroner
  hjemme blandt englenes sang!

T. B. Rarratt