KOM, SOM DU ER

28. maj

En kunstner skulle male et billede af den fortabte søn. Han aftalte med en laset og forhutlet tigger, at han skulle stå model, og bestemte tid og sted. Næste dag bankede det på døren i atelieret. »Jeg kommer efter aftale,« sagde den indtrædende. »Jeg har ingen aftale med Dem,« svarede maleren. »Jo, De bad mig komme og stå model,« svarede manden. »Det må være en misforståelse. Jeg har truffet aftale med en laset tigger, og det kan ikke være Dem.« »Jo, det er virkelig mig. Men jeg syntes ikke, jeg kunne møde op i de gamle laser, når De ville male mig, og så lånte jeg noget andet tøj.« Men nu kunne kunstneren ikke brug ham.

Hvor mange fortabte sønner og døtre ligner ikke denne tigger. De ser deres synd og længes hjem til deres himmelske fader. Men de tør ikke vise sig så medtagne og tilsmudsede af synd. Så begynder de at forbedre sig. Arbejder du på at forbedre dig? Kære ven, det hjælper ikke. Du bliver aldrig færdig. Du bliver aldrig god nok i Guds øjne. i din egen retfærdigheds dragt.

Gud vil, at du skal komme, som du er. Så vil han omskabe dig, så du aldrig bliver sådan mere. Indbydelsen til Guds rige lyder altid så­ledes: Nu er alting rede. Kom. Alt er parat. For denne indbydelse bygger på Jesu fulde forsoning: Det er fuldbragt.

»Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne.« Luk. 15, 22.

Bøn

Kom, som du er, til din frelser,
smittet af vantroens dynd!
Blodet, der flød fra hans vunder,
renser din sjæl fra al synd.

T. B. Barratt
SOS 428