350 Kom til vor Frelser, opsæt det ej

 1. Kom til vor Frelser, opsæt det ej
  her i sit ord han viser dig vej,
  lyt nu dertil og svar ikke nej,
  kærligt han siger: Kom!

          Saligt, saligt bliver mødet hist,
          når vi fri for syndens onde gnist,
          engang skal samles, Frelser, med dig,
          glade i Himmerig.
   
 2. Lad kun de små - så lyder hans røst -
  komme til mig, ja, komme med lyst!
  Kast dig frimodigt tæt til hans bryst,
  tøv dog ej mer', men kom!
   
 3. Tænk dog derpå, at han er dig nær,
  adlyd hans kald, han har dig så kær,
  hør, hvor han siger nu til enhver:
  Kom dog, mit barn, o, kom!

George F. Root