VI SØGER EN NY VERDEN

24. maj

På Columbus' statue i Genua står disse ord: Novum desidero mundum! Jeg søger en ny ver­den!

De samme ord kan man sætte over enhver kristens liv. Men man kan også gøre en til­føjelse: Jeg har fundet en ny verden.

Gamle tænkere, som fordybede sig i studiet af verdens ondskab og syndens grufulde magt på jorden, kom til det resultat, at vor jord var en anden planets helvede.

Guds børn er nået til den triste erkendelse, at helvede findes i vort eget indre. Men vor erkendelse standser ikke der. Vi søgte - og fandt - en ny verden, en åndelig, hellig og ren verden.

Den evige verden har evige muligheder og uudtømmelige rigdomme. Derfor er et Guds barn altid søgende, aldrig færdigt. Jeg rækker efter det, som er foran, og jager mod målet ­- sådan er vort liv.

Og så søger vi at åbne andres øjne og føre andre ind i denne nye, herlige Guds verden. Og vi prøver at leve den nye verdens liv i verden, thi selvom vi stadig er i verden, er vi ikke længere af verden. Derfor bliver vi aldrig færdige, altid søger vi mere af Kristus, af hans liv og ånd og kraft.

»Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.« Kol. 3, 1.

Bøn

Du, den nye verdens skaber,
vis på os, hvad du formår!
Kæmp, så verdens fyrste taber,
vind, så Jesu ord består!
Byg dit tempel i vort bryst,
fyld Guds hus med himmellyst!

Paul Gerbardt.
Ved N. F. S. Grundtvig

DDS 308
HJMT 239