EN KRISTENS FERIE

1. juli

I begyndelsen af den spanske borgerkrig fortalte aviserne om en engelsk tankbåd, der blev angrebet af et krigsskib et sted mellem Nordafrika og Spanien. Damperen påkaldte gennem radioen hjælp fra det engelske slagskib Repulse, som opholdt sig i nærheden. Repulse var yderst moderne, monteret med langtrækkende kanoner og vældige kedler, men - besætningen havde orlov og var gået i land. Nødsignalerne udsendtes kl. 13, men først kl. 15 kunne Repulse tage ankeret og ile til undsætning. Det tog næsten to timer, før sirenerne fik kaldt alle mand ombord.

En kristen trænger til ferie fra sit arbejde, ganske. som alle andre. Han trænger til at koble af fra et trættende kontorarbejde, fra et anstrengende værkstedsjob eller en opslidende husgerning hos fremmede mennesker.

Men en kristen kan aldrig tage ferie som kristen. Her fejler så mange unge kristne. De tager ferie fra Bibel og bøn, ja, ferie fra omgangen med troende venner. Og enkelte tager sig også en, moralsk ferie, om ikke for direkte at opsøge synden, så dog for at lege med den.

Den, der tager sig en sådan ferie fra kristenlivet, vil være helt uforberedt, når han møder et nødsignal fra en såret sjæl. Ja, om et menneske gav ham den bedste anledning til at vidne om sin frelser, eller han blev spurgt rent ud om sit liv med Jesus, så ville han vige udenom og ikke være i stand til at hjælpe andre. For alle hans tanker var optaget af legen med synden. Ferie giver os den bedste lejlighed til at læse noget godt, til at være stille med Bibelen, til at vinde styrke til et rigere liv med Gud.

»Men enhver idrætsmand er afholdende i alt « 1. Kor. 9, 25.

Bøn

Bort med alle vege drømme,
styr dit sind med troens tømme.

Vilhelm Gregersen