EN MAND I KRISTI HÅND

8 januar

En gang, Paganini stod overfor en stor forsamling, skar han den ene streng efter den anden over på sin violin, indtil der kun var een streng tilbage. Han fremviste violinen og sagde: »Een streng - og Paganini!«

Sådanne ord tør kun en mester anvende. Vor Herre og mester kan i sandhed gøre det. Og han bruger dem om sine tjenere. Da Jesus kaldte ad Peter og hans venner, sagde han: »Følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« 

Peter var kun en svag og dårlig streng, men hans mester: spillede evangeliets herlige toner på denne ene streng. Han bragte evangeliet viden om. Denne stortalende, selvsikre og feje fisker, blev den ydmyge og frimodige missionær. Ja, han blev den første, som fik lov til at bringe evangeliet til hedningerne. Og det havde Jesus også kaldt ham til: »På denne klippe vil jeg bygge min menighed.«

Også i dag udretter Herren store ting gennem skrøbelige mennesker, som har overgivet sig helt til ham. I Herrens hånd forvandles fem små brød til rigelig føde for tusind mand. I Herrens ånd forvandles vor svaghed til styrke, vor synd til sejr, vort hjerte til et tempel for Guds Hellige And, og vor mund til et Herrens talerør. Det er ikke strengen, som spiller, men mesteren, som spiller på den. Det er ikke os, som gør gerningerne, men Herren selv, når vi lægger os helt i hans hånd.

»Og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren.« Ap. Gern. 11, 21.

Bøn

Selv kun et intet, intet-
dog ført i hans ledebånd,
en tjener, der står ved døren
og venter et vink af hans hånd;
en harpe, som toner længe,
når han på strengene slår,
men villig til stille at hænge,
til atter hans hånd den når.

Georgiana M. Taylor
HJMT 440