269 Den bibelbog, som Gud har givet

 1. Den bibelbog, som Gud har givet,
  Er for mit hjerte dyrebar,
  i den er vist mig vej til livet,
  og nådens kilde flyder klar.
  Jeg vil den aldrig kaste hen,
  thi Herrens ord jeg har i den.
   
 2. Årtusinder svandt hen som dage,
  og verdens kløgt og visdom brast,
  af dem der intet blev tilbage,
  men Herrens ord stod altid fast.
  Den bibelbog vel gammel er,
  men for mig stadig ny og kær.
   
 3. Guds ord jeg efter den forkynder
  og bliver trøstigt ved dermed,
  ved den i Jesu tro en synder
  kan blive viis til salighed.
  Den kære gamle bibelbog
  ret aldrig nogen mand bedrog.

John Hansen