JEG FORMÅR ALT

21. maj

Atleten Milo fra Crotona meddelte, at han kunne løfte en okse op i luften. Han købte en tyrekalv og løftede den - og blev ved dermed, dag efter dag, skønt den stadig voksede. På den måde, blev han også i stand til at løfte den fuld­ voksne okse.

Alle Guds børn begynder som små børn i Kri­stus. Målet er at vokse til mands modenhed. Ingen ung eller, nyomvendt kristen kan magte de svære og tunge opgaver i Guds rige. Men meget formår man. Og, det gælder om, at vi i tro tager fat på det, vi har kræfter til om det så er aldrig så lidt.

Jeg er så svag og hjælpeløs, jeg duer ikke til at påtage mig nogen opgave i Guds rige, er der dem, der siger og det er sandt nok, så længe man ikke går i gang med nogen opgave. For al gerning for Gud må skabes gennem kraften fra Gud. Selv formår vi intet i Herrens, tjeneste. Men når svage og uduelige mennesker i lydighed mod Herrens viljedag, vil opgaverne efterhånden blive større, og kræfterne vil vokse med dem.

Rækkefølgen i Guds riges mangfoldige arbejde er denne: Mig er givet al magt - gå derfor ud jeg er med Jer alle dage. Resultatet af daglig lydighed, vil blive det samme for os, som det blev for! Paulus: »Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.« Fil. 4, 13.

Bøn

Den kraft til livets sejer,
den gives kun i Kristi tro!
Med al den magt, jeg ejer,
jeg ud det råber trygt og fro.
Thi, troen lægger stille
i sjælens evner stål
og virker først at ville
også at nå sit mål:
Guds vilje helt at ville
og af hans fylde få,
med, fod på jorden, stille
hans høje himmel nå:

Jonas Anton Dahl