HER ER EN LILLE DRENG

31 januar

For 140-150 år siden meldte en fattig, skotsk hyrdedreng sig til missionsarbejdet. De, der skulle finde ud af, om han egnede sig, mente, at han højst kunne bruges som arbejdsdreng for håndværkerne. Den unge mand svarede: »Det er mig det samme, hvad jeg bliver sat til, når jeg bare kan tjene Gud i hedningeverdenen. Jeg er rede til at være brændehugger eller vand bærer i min Guds tempel.«

Han blev uddannet og sendt til missionær Morrison i Kina. Han blev senere, som den kendte dr. William Melby, en både lærd og trofast missionær.

Jesus udførte et stort under og bespiste 5000 mand med en lille drengs beskedne gave. Jesus kan bruge den mindste.

Hvad gør det, om vi er små og ubetydelige blandt menneskene, når Jesus er så stor, at han kan bruge os.

Når Jesus blot får lov at tage vore gaver, vore evner, os selv i sine velsignede hænder, da sker der et under, og det lille bliver stort, den fattige rig og den svage stærk.

Den lille hyrdedreng David blev til den store konge, den unge, fattige Gideon blev Israels stærke befrier, og Daniel og Josef afgiver samme vidnesbyrd: Det lille bliver stort i Herrens hånd. Passer det på dig?

»Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Johs. 6, 9.

Bøn

Jeg være vil,
o Jesus mild,
hvor du mig helst vil have;
jeg lukker ind
i sjæl og sind
dig, Herre min,
med al din nådegave.

H. Chr. Sthen
DDS 52
SOS 93