390 Hidindtil Herren har hjulpet så vel

 1. Hidindtil Herren har hjulpet så vel
  indtil i dag, indtil i dag!
  Sørget så trofast for legem og sjæl
  indtil i dag, til i dag!
  Skønt jeg har syndel i stort og i småt,
  jeg dog fra ham har modtaget alt godt;
  han har bevist mig sin kærlighed blot
  indtil i dag, til i dag!
   
 2. Satan og verden med list og med magt
  - indtil i dag, indtil i dag -
  har mig forfulgt som et rovdyr på jagt
  indtil i dag, til i dag!
  Aldrig for dem har jeg været i fred,
  men de har gjort mig al mulig fortræd,
  dog ikke sejret, thi Jesus er med
  indtil i dag, til i dag!
   
 3. Korset ej heller har været så let
  indtil i dag, indtil i dag!
  Hvorfor jeg også i løbet blev træt
  indtil i dag, til i dag!
  Dog tror jeg, alt, som Gud pålagt mig har,
  vist til min frelse nødvendigt jo var,
  skønt mer' med suk end med tak jeg det bar
  indtil i dag, til i dag!
   
 4. Jeg er et intet, men Kristus mit alt
  indtil i dag, indtil i dag!
  Han på min regning har skrevet betalt
  indtil i dag, til i dag!
  Kristus korsfæstet, ej andet jeg ved,
  han bragte soning, da døden han led.
  Han er min frelse, min glæde, min fred
  indtil i dag, til i dag!
   
 5. O, hvor usigelig god Herren er
  indtil i dag, indtil i dag!
  God imod alle, men mod mig især,
  indtil i dag, til i dag!
  Han er ej endnu af mig blevet træt.
  Blot jeg for det kunne takke ham ret!
  Herren er nådig, og det har jeg set
  indtil i dag, til i dag!
   
 6. Snart af al trængsel til hvile jeg går,
  tænk, hvilken dag, tænk, hvilken dag!
  Snart og for tronen med kronen jeg står,
  tænk, hvilken dag, hvilken dag!
  Snart ingen sorg mer' skal trykke mit sind,
  snart ingen tåre skal væde min kind,
  snart jeg for evigt ser Frelseren min,
  tænk,hvilken dag, hvilken dag!

Anders Olsen