I HERRENS FØLGE

18. september

En officer fortalte en gang om sin omvendelse: »Herren fandt mig, mens jeg vandrede på den forkerte vej, og råbte: »Holdt.« Jeg standsede. Og så lød et andet kommandoord: »Omkring«. Jeg adlød og vendte mit sind bort fra denne verdens ting til evighedens spørgsmål. Til sidst lød et tredje kommandoord: »Fremad march«. I mange år har jeg nu gået Herrens veje og har aldrig angret, at jeg adlød hans »holdt«.«

Gud standser mange, uendelig mange. Men færre er villige til at vende helt om. Det koster at vende, om fra den brede vej til den smalle. Det koster at gå ind gennem den trange port og blive frelst af nåde.

Ikke alle synes, de fik, hvad de havde ventet, og hvad Gud havde lovet sine børn. Ja, enkelte fortrød, at de var vendt om. Og nogle vendte endda tilbage til det gamle liv. Hvorfor? De adlød ikke Jesu bud: »Fremad march.« De stod i stedet og ventede på følelsen og oplevelsen.

I Jesu følge på lydighedens vej er der fuldt af oplevelser. Der føler man også Herrens nærhed og kraft.

Alle vil gerne tilegne sig Jesu løfter og opleve dem. Vilkåret er, at vi adlyder Jesu befaling. Følger du Jesus på hans vej for at vinde sjæle til Himmelen?

»Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Matt. 28, 19-20.

Bøn

Og de gik hans ord at følge,
Herren selv gik med dem ud,
over land og over bølge
fløj det milde nåde bud.

Kristen Karstensen