DDS- 662 Kom, hjerte, tag dit regnebræt

 1. Kom, hjerte, tag dit regnebræt,
  skriv op dit levneds dage,
  se til, at du kan sanse ret
  og tænke lidt tilbage!
  Hvad har du gjort de mange år,
  du har i verden levet?
  Tænk, trygge sjæl, at alting står
  i Herrens bog opskrevet!
   
 2. Vel løber tiden hastig hen
  og bliver evig borte,
  men det vil komme vist igen,
  hvad du i tiden gjorde,
  når Gud engang til dommen vil
  den ganske verden sanke,
  og der skal nøje svares til
  hver gerning, ord og tanke.
   
 3. Hvor skjules mangen svig og list
  i hjertets fule gemme,
  og kåde lysters onde gnist,
  som andre ej fornemme!
  Da tænker du, det er forglemt,
  den sag har ingen fare;
  men Gud har dog sin dag bestemt,
  som sligt skal åbenbare.
   
 4. Betænk, betænk, hvor hastig gik
  de andre nådesdage!
  Hvad om der ej var øjeblik
  nu mer for dig tilbage!
  Og er der end en liden stund
  for dig endnu i vente,
  så tænk, du har så stort et pund
  og end slet ingen rente!
   
 5. Fald ned med ydmyg hjertens bod
  for nådens stol og trone,
  og bed, at Gud for Jesu blod
  vil lade sig forsone,
  at du herefter bedre må
  din nådestid anvende,
  og så ved livets aften få
  en god og salig ende.

H. A. Brorson