VÆR ÆDRU OG VÅGNE

18. august

Hvorfor findes der en forgyldt hane på de fleste kirketårne? Den er der for at minde os om Peters dybe fald, inden hanen galede tre gange.

Peter glemte aldrig, at han faldt, fordi han ikke kunne våge. Derfor formaner han os så ivrigt til at være vågne. Og han benytter et særlig malende udtryk i sin formaning: »Vær ædruelige og vågne.«

En beruset mand er overmodig. Han overvurderer sine kræfter og prøver på det, han ikke kan klare. Være ædru vil sige, at vi skal bedømme os selv nøgternt. Den, der kender sin begrænsning, søger hjælp, hvor han ikke kan gå alene. Peter fulgte Jesus på lang afstand og faldt. Men ved Jesus får vi kraft til at stå i farens stund.

En fuld mand lagde sig til at sove på jernbaneskinnerne. Toget kom, han blev dræbt på stedet. Den berusede leger med faren uden at vide, hvor farligt det er. At undervurdere faren er en sikker vej til fald. - Satan lignes med en brølende løve. Poeter bruger billedet af dyrenes konge. Hav respekt for Satan, så du ikke leger med ham.

Den, der leger med synden, leger med et rovdyr, der vil opsluge ham. En mand tog en ulveunge til sig og ville opdrage den. En dag. overfaldt den hans lille datter og dræbte hende. Sådan er det at lege med synden.

Vær ædru - kend din egen svaghed og Satans farlige magt og flygt fra synden. Slå dig ikke ned ved verdens ild for at varme dig blandt Jesu fjender. Følg hellere Jesus på korsets vej. Det er sejrens vej for dig.

»Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.« 1. Pet. 5, 8-9.

Bøn

Der stod i mit hjerte så streng en strid,
ak, verden blænded mit øje;
men Jesus kaldte på samme tid
og vinked min sjæl mod det høje.
Da følte jeg midt i den strid, jeg stred:
De evige arme når helt herned.

Svend Rehling
DUS 6. udg 1949 nr. 211