FRED PÅ JORDEN

26. december

Evangeline Booth fortæller, at der mellem grænserepublikkerne Argentina og Chile var blevet fjendskab, og det trak op til krig. Imidlertid blev fredens evangelium forkyndt i begge lande, og der blev vækkelse.

Forandringen var kolossal. Mobiliseringsplanerne blev erstattet af fredsplaner. Våbnene blev nedlagt. Krigsskibene blev solgt eller ombygget til handelsskibe. Kanonerne blev omsmeltet og støbt til en stor bronze statue af Kristus. Og denne blev ført op i bjergene til et bjergpas i Andeskæden mellem de to lande, 4000 m over havet.

Den 13. marts 1904 blev denne mægtige Kristusskikkelse afsløret. Idet solen gik ned, knælede de to folk i bøn. og gav deres tilslutning til den indskrift, der stod på soklen: »Før skal disse bjerge smuldre til, støv, end argentinerne og chilenerne vil bryde den fred, som de ved Kristi, Genløserens, fødder har svoret at ville holde.«

Himlens budskab til jorden ved Jesu Kristi fødsel er dette: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! « Luk. 2, 14.

Her er angivet den eneste farbare vej til fred på jorden. Den kommer som en frugt til alle, der bøjer sig for Jesus Kristus og derved ærer Gud.

Hidtil har verden i stadig større udstrækning æret sig selv og vanæret Gud. Deraf kommer krigens forbandelse.

Måtte Gud i denne jul finde en verden på knæ for Kristus, så Guds fred og velbehag kan være med menneskene.

Bøn

Fred til bod for bittert savn
Gud os gav i Jesu navn,
fred os købte med sit blod,
fred os Jesus efterlod;
kristendom er i en sum
fredens evangelium.

N. F. S. Grundtvig
DDS 699