299 Tak, Herre, for vor bibelbog,

1 Tak, Herre, for vor bibelbog,
os af din nåde givet!
Den gør til salighed os klog
og giver lys til livet.
Den vidner klart fra først til sidst
om frelsens store under,
om nådens dyb, hvorover hist
selv engles tanker grunder.

2 Hvor lærer den os trygt din vej,
vor tankes ledestjerne,
så på vor pilgrimsvandring ej
vi skal fra dig os fjerne.
Hvor trøster den os godt i strid
og stiller os for øje
den fryd, som efter kampens tid
os venter i det høje! 

3 Så hjælp mig da, o Helligånd,
den bibel, du har givet
ved de af dig udvalgtes hånd
til næring for gudslivet,
at læse ret i Kristi tro
og med et villigt hjerte!
Dens lys og trøst lad hos mig bo
i glæde og i smerte! 

W.A. Wexels