TANKENS TUGT

8. marts

Thackery siger: »Så en tanke, og du høster en handling. Så en handling, og du høster en vane. Så en vane, og du høster en karakter. Så en karakter - høst evig skæbne!«.

I Det ny Testamente tales der om Satans gloende pile. Det er de urene og grimme tanker, som kommer til os. De kommer ukaldede. Og de kommer til alle. Hvilken magt der er i disse tanker, har Jakob beskrevet i Jak. 1, 14-15: »Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.«

Om vi ikke kan forhindre, at sådanne tanker indgives os, så kan vi dog frivillig lade være at opsøge de steder, hvor onde tanker skabes. Og vi kan forhindre, at de bliver enerådende i os. Luther har sagt om de onde tanker: »Vi kan ikke forhindre fuglene i at, flyve over vore hoveder. Men vi kan forhindre, at de bygger rede i vort hår.«

Såkaldte tankeløse mennesker kan ikke styre deres tanker. De lider af åndelig dovenskab. Men vi behøver ikke at være særlig dybsindige tænkere for at kunne ave vore tanker. Gud har givet os midlerne dertil.

Vi taler om tankefulde mennesker. Det er dem, der har fået noget alvorligt at tænke på. Selv alvorlige, jordiske ting og dybe, verdslige interesser kan fylde tankerne sådan, at mange andre fristelser ikke får plads. Endnu mere bliver vi opfyldt, når Jesus og Guds riges sag optager os. Da preller Satans pile af som mod et skjold.

»Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.« Ef. 6, 16.

Bøn

Og selv kan jeg ej værge
mig mod det ondes magt.
Min vilje duer så dårligt
til værn og vågen vagt.
Men du, som selv er renhed
og alt det renes rod,
sæt vagt omkring min tanke,
og fri frafald min fod!

Mads Nielsen
HJMT 449