KRAFT TIL AT VIDNE

16. juni

Da kong George skulle åbne nedrustnings kon­ferencen, blevet specielt lokale i New York gjort i stand, så kongens budskab kunne overføres til USA. Men i det afgørende øjeblik skete der et uheld. En mand, der gik igennem lokalet, snublede i kablet, så det gik midt over. Hvad skulle man gøre? Manden, der havde ansvaret for installationen, var fortvivlet. At skaffe værk­tøj og få det repareret ville betyde mindst tyve minutters forsinkelse, og så ville det være for sent. Hvert sekund talte. Så gjorde han det, der syntes at være den eneste mulige løsning.

Han tog de to kabler, et i hver hånd, og knyttede således forbindelsen. Og sådan blev han stående, medens kongens budskab gik gennem hans le­geme og hørtes ud over hele USA.

Han, der er kongernes konge, Himmelens og jordens skaber og Herre, vil sende frelsens bud­skab ud over verden. For at udsende dette glade budskab har han gjort sig afhængig af menne­sker. Budskabet har kraften i sig. Blot vi, er villige til at tjene, strømmer kraften. Vor ly­dighed til at vidne indstiller os på Himmelens bølgelængde, og usynlige bølger af Den Hellige Ånds kraft strømmer gennem os ud til verden. Er du villig til at være mellemmand mellem Gud og en verden, der selv har brudt forbindel­sen med Gud? Da skal du ikke mangle kraft.

»Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.« Ap. G. 1, 8.

Bøn

Til kamp! til kamp for Jesus,
står stærke blot i ham,
her arm af kød ej klarer,
vort eget er kun skam!
Drag på Guds fulde rustning,
våg dag og nat i bøn!
Hvor pligt og fare kalder,
der bier eders løn.

George Duffield.
Ved C. J. Brandt

HJMT 477