205 Jeg vil prise min genløser

 1. Jeg vil prise min genløser  
  for hans store kærlighed.  
  At min skyld han har udslettet, 
  givet sjælen liv og fred. 
  Syng, o syng om min genløser!  
  Med sit blod han købte mig.  
  Jeg blev fri, da han på korset  
  tog min skyld og straf på sig.
   
 2. Jeg vil synge om den sandhed 
  for min sjæl så dyrebar, 
  at for mig han hang på korset  
  og et soneoffer var.
   
 3. Jeg vil prise min genløser  
  for hans underfulde magt. 
  Død og helved han besejred', 
  alting er ham underlagt.
   
 4. Jeg vil takke min genløser, 
  at han mig sin sejer gav, 
  så min sjæl kan triumfere 
  både over død og grav.  
   
 5. Ja, jeg priser dig, o Jesus, 
  for din gang til Golgata! 
  Hist jeg evigt med de frelste 
  synger glad halleluja.