FORBØNNENS MAGT

2. december

Da den verdensberømte missionær Hudson Taylor, grundlæggeren af Kinas indlandsmission, var femten år gammel, gik han en dag og ledte i sin faders reol efter en bog at læse i. Hans mor var bortrejst. Hun blev mindet af Gud om at bede særligt for drengen, netop mens han gik og ledte efter læsestof. Og i flere timer blev hun ved med at bede om, at han måtte blive frelst. Til sidst mærkede hun tydeligt, at hendes bøn var blevet hørt, og hun begyndte at takke og prise Gud for Hudsons frelse.

Fjorten dage senere fortalte han sin moder, at han havde overgivet sig til Gud, mens han læste en bog, der gav ham klarhed. »Jeg ved det, min dreng,« svarede moderen, »for fjorten dage siden glædede jeg mig over det.«

Forbønnensvældige magt står til rådighed for alle Guds børn. Den er ikke forbeholdt nogle enkelte. Du, som er ung og gerne vil opleve spænding og eventyr, som synes, der sker for lidt, at der er så dødt omkring dig, begynd at blive en forbeder. Bed målbevidst og inderligt for enkelte mennesker. En dag vil du stå midt imellem herlige undere fra Gud, som svar på dine bønner.

Abrahams samtale med Gud lærer os meget om forbønnens magt. Studer 1. Mos. 18, 22-23, og lær af Abraham. Da der ikke engang var ti retfærdige i byen, altså ikke engang i Lots familie, sparede Gud Lot, fordi Abraham bad for ham. Vil Gud frelse nogen for dine bønners skyld?

»Dengang Gud tilintetgjorde Jordandalens byer, huskede han Abraham og sendte Lot væk fra den ødelæggelse,« 1. Mos. 19, 29.

Bøn

Bed for dit hus, dit eget hjem,
da Gud det vil bevare
og sende sine engle ned,
som skærmer mod al fare.
Dit hus bli'r rigt på fryd og fred,
som bønnen kun kan bringe ned.

Fridrik Fridriksson
HJLT 295